Nansens Røst: Nord i Tåkeheimen

by

I begynnelsen var verden et eventyr for menneskene, alt som lå utenfor det nærmeste kjentes runde krets var en fantasiens vikende heim, tumleplass for alle mytenes fabelvesener; – men ytterst ute var mørkets og tåkenes rike, hvor hav og land og himmel fløt sammen til en størknet masse, – og til slutt åpnet sig avgrunnens umåtelige svelg, og redselens tomme rum.

-Fra denne eventyrverden har i tidenes løp det nordiske landskaps nøkternt rolige linjer hevet sig op. Med usigelig møye har menneskeøiet trengt stykke for stykke mot nord over fjell, og skoger, og tundra, og frem gjennem tåkene langs de øde ishavskyster – den store stillhet, hvor så megen kamp og lidelse, så mangt et bittert nederlag, så mangen stolt seier svant sporløst under det dempende snelag.

Fra “Nord i Tåkeheimen” i Bind II av “Nansens Røst – Artikler og taler av Fridtjof Nansen”, Jacob Dybwads forlag 1942.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: