Svalbard Treaty 90 years (norwegian only)

by

Magdalenefjorden og Waggonwaybreen er nærmest blitt symbolet på Svalbard og ett av de meste besøkte reisemålene. (Foto: Birger Amundsen)
Skrevet av Birger Amundsen tir, 09/02/2010 – 07:00

I dag er det 90 år siden Svalbardtraktaten ble undertegnet i Paris. Årene som har gått har bidratt til å styrke traktaten.

– Traktaten har aldri stått så sterkt rent praktisk som den gjør nå. I havet utenfor er det fortsatt uavklart, bortsett fra fisket hvor det er forhandlet fram en ordning som fungerer i praksis. Skulle det bli funnet gass eller olje kan det bli kritisk, sier Geir Ulfstein, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Ulfstein er spesialist på Svalbardtraktaten, som han har gjennomgått i avhandlingen: «The Svalbard Treaty: From Terra Nullius to Norwegian Sovereignty».

Normalisert
– Slik det er i dag vil jeg fra et juridisk ståsted si at forholdene rundt traktaten er normalisert. I stortingsmeldingen som kom i fjor ble det riktignok vurdert om all lovgivning også skulle gjelde på Svalbard, og konkludert med at det skulle det ikke. I praksis gjelder likevel de fleste lovene, så på lovsiden er forholdene normalisert, sier Ulfstein.

Står støtt
Assisterende direktør Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt på Polhøgda i Oslo er enig i at traktaten står støtt etter 90 år.
– En av årsakene til at det har gått greit er at virksomheten på Svalbard har vært begrenset. Det er klart at skulle det skje noe med mange interessenter involvert, så kan det bli stilt spørsmål om traktaten og bergverksordningen. Men så lenge det bare er nordmenn og russere som har økonomisk virksomhet der så fungerer det bra, sier Arild Moe.

Uavklart om havområdene
På lik linje med Ulfstein peker også Moe på at der hvor det er uenighet i dag er havområdene utenfor Svalbard. Svalbardtraktaten gjelder landområdene tilhørende svalbardøygruppen og tolv nautiske mil ut i havet.
I rundt tjue år fra slutten av 1960-årene ble det gjennomført en rekke leteboringer etter olje og gass på Svalbard, uten resultat.
– Hadde det blitt funnet noe ville verden sett annerledes ut, men heldigvis for traktaten har forholdene på Svalbard ikke endret seg så mye siden 1920. Allerede da dabbet aktiviteten av og siden har det vært rolig med få og tilbakeholdne aktører, sier Arild Moe.

Historisk gjennomgang
Svalbardtraktaten var også tema under det årlige Svalbardseminaret i Longyearbyen. Historiker Thor Bjørn Arlov hadde en historisk gjennomgang fra den spede begynnelsen rundt 1910 og de første forhandlingene om en traktat, fram til i dag.
Assisterende sysselmann Lars Fause tok for seg dagens situasjon med blant annet den såkalte «helikoptersaken». Det russiske, statlige selskapet Trust Arktikugol, som driver Barentsburg, ble i fjor dømt i lagmannsretten for ulovlig helikopterflyging. Russerne påberopte seg Svalbardtraktaten og likebehandlingsretten, noe som ble tilbakevist i tingretten og helt utelatt i lagmannsretten.
Fause tok spesielt for seg stridighetene i havområdene rundt øygruppen, hvor han har ført flere straffesaker mot russiske og andre utenlandske redere for ulovlig fiske.

Ser ingen problemer
Svalbardtraktaten ble underskrevet 9. februar 1920 og trådte i kraft, ble ratifisert, 14. august 1925.
Professor Geir Ulfstein er ikke bekymret for at traktaten vil bli utfordret i årene framover.
– Man kan spekulere i framtidig kulldrift og inngripen i naturen, men akkurat nå ser jeg ikke de store problemene på land, sier han.
Ulfstein merker økt interesse ute i verden for den spesielle traktaten, som er den eneste internasjonale avtalen etter fredskonferansen i 1920 som fortsatt består.

Original article here

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: