Motala, Sweden early stoneage find: Tent peg or sex toy -you decide!

by

An artifact found at a dig at Motala river in Sweden could be an ancient sex toy says this archaeology blog. The Motala find is made from antler and clearly fashioned with a rounded knob at one end. Seeing is believing, some say, but beauty is in the eye of the beholder and the artifact could just as well be interpreted as a tent peg or something else. Surely they masturbated 6000 years ago too, but perhaps not with antlers and stones? If it was sexual, it could just as well have been symbolic, perhaps used in ritual, or maybe even more like a teenage prank.

Oh yeah, and the length? About 12 cm.

No matter what you believe, this interesting find is but part of an important state funded project The Swedish National Heritage Board are conducting at an early stone age site along the Motala river which exits the large lake Vättern in southern Sweden. Here, an advanced community lived 8-6000 years ago, imported their flint from other regions and probably used the waterways to access different geographical areas for food. They have even found a shark tooth at the site (Motala was 35 km inland at that time), perhaps once used like a Cali beach bum or surfer would wear a sharks tooth around their neck in a leather string today.

The site is now in the middle of a town and heavy roads. It is only being investigated because of pending railroad expansions. More about the whole project here.

Another possible ancient phallus was recently found at the much older Hohle Fels Cave outside of Ulm in southern Germany.

Jonas/Hornorkesteret

Original article here (swedish only)

Dildo från äldre stenålder?

Nyligen rapporterades det att världens äldsta dildo hade påträffats i en grotta, Hohle Fels Cave utanför Ulm i södra Tyskland. Ett forskarteam som undersökte platsen under ledning av Professor Nicholas Conard tolkade ett av stenföremålen, 20 cm långt och 3 cm tjockt, som ”ett möjligt sexverktyg”. Föremålet bär emellertid även spår efter att ha använts för flinthantverk.

Undersökningen vid Strandvägen utmanar med att ställa frågan om vi har hittat Skandinaviens äldsta dildo? Föremålet är ett bearbetat horn som utan omsvep för tankarna till en fallos. Vad tycker Du?

Fallosar påträffas vanligtvis i sammanhang som hör till yngre perioder, framförallt järnålder, där vissa hällristningar och statyer avbildar guden Frej med erigerad penis. Symbolen kopplas till fruktbarhet. Från stenålderslokaler i Europa är det vanligt att finna kvinnliga fruktbarhetssymboler liknande Venus från Willendorf. Däremot är manliga fruktbarhetssymboler ovanliga.

Fyndet vi gjort är ett bearbetat och slipat horn, ca tolv centimeter långt och två centimeter i diameter. Formen är avsiktligt framarbetad. Föremålet stack fram ur blålera i ett skottkärrelass. Fynden knyts till de stratigrafiskt äldsta skeendena på platsen, det vill säga äldre stenålder. I samma lager har vi även hittat ytterligare ett snidat horn, flera ristade horn, ett stort antal ljusterspetsar samt ett tiotal mindre depositioner av människoben. Detta ger nya inblickar i äldre stenålderns föreställningsvärld.

– Först trodde jag (Sara) att det bara var ett bearbetat horn och skulle titta lite närmare på det. Men när jag höll upp den kunde jag inte hålla skrattet tillbaka. Och snart utbröt ett allmänt fnitter i hela sålltältet.

Dagen avslutades storstilat med besök av fem yngre, atletiska män som utan större bekymmer slängde av sig kläderna och badade från en avstängd järnvägsbro 50 meter från våra såll. Vi hoppas på kärt återseende.

Sara Gummesson & Kim von Hackwitz

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 Responses to “Motala, Sweden early stoneage find: Tent peg or sex toy -you decide!”

  1. Arken Says:

    The swedish txt clearly say dildo as a joke! Instead the antler is interprated as a tool with perhaps an fallotic meaning. Further, it doesnt predate the german finding from 20000 BC as the antler is most probably 6-7000 y old, 4-5000 BC, Not 9000 BC! And yes, The site was “inland” but a bay reached all the way from the Baltic Sea to Motala. A shark could easy swim it’s way right through at the time. Know your facts before you write!!!

  2. hornorkesteret Says:

    @Arken: Thank you for your comment!
    I interpret the swedish blog entry as keeping the possibility of the artifact being a sex toy as open, though in a humorous way. I think I make it clear that I think there could be many other explanations for the object, from tent peg to tool or ritualistic object. I wrongly wrote that the german find pre-dated this one, and I have corrected it now.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: