Statoil reports “significant oil find” in Barents Sea (Norwegian only)

Satoil, April 1.st 2011 – Original article here

Statoil har sammen med partnerne Eni Norge og Petoro gjort et betydelig oljefunn på Skrugard-prospektet i Barentshavet. Funnet er et gjennombrudd i dette uutforskede området og en av de viktigste lete-hendelsene på norsk sokkel de siste ti årene.

Statoil er sammen med partnerskapet i ferd med å avslutte boringen på Skrugard-prospektet som ligger ca. 100 kilometer nord for Snøhvit-feltet i Barentshavet.

Brønnen, som er boret med riggen Polar Pioneer, har påvist en gasskolonne på 33 meter og en oljekolonne på 90 meter. Oljen er av lett og fin produserbar kvalitet.

Dette gir estimerte volumer på mellom 150 og 250 millioner fat utvinnbare olje-ekvivalenter (o.e.) i funnet, samtidig som Statoil ser muligheter for ytterligere oppside i lisensen på inntil 250 millioner fat, totalt 500 millioner fat o.e.

BildeKonserndirektør for leting i Statoil, Tim Dodson.

– Funnet på Skrugard er betydelig og et gjennombrudd for frontier-leting i Barentshavet. Dette åpner en ny oljeprovins som kan gi ytterligere ressurstilvekst, sier konserndirektør for leting i Statoil, Tim Dodson.

Han understreker at det er for tidlig å si noe om det totale potensialet i området, men drister seg likevel til å karakterisere Skrugard-funnet som den viktigste letehendelsen på norsk sokkel de siste ti årene. Funnet er viktig for å opprettholde aktiviteten i teknologi- og kompetansemiljøene i oljeindustrien fremover.

Statoil har i sine planer lagt inn både boring av nytt prospekt i samme lisens neste år, samt en mulig avgrensningsboring på funnet.

Skrugard-prospektet var Statoils første prioritet i den 20. konsesjonsrunden på norsk sokkel som ble tildelt i april 2009. I løpet av våren vil myndighetene tildele leteareal i 21. konsesjonsrunde der areal i nærliggende områder av Skrugard forventes tildelt.

Boreoperasjonene har vært gjennomført på en sikker, effektiv og miljøvennlig måte. Det er tatt flere kjerneprøver for å forstå reservoaregenskapene og fortsatt gjenstår noe datainnsamling i brønnen.

Totalt er det boret mer enn 80 brønner i Barentshavet Sør og Statoil har vært operatør for mer enn 60 av disse. Snøhvit hvor Statoil er operatør, er det eneste feltsenteret som hittil er etablert i Barentshavet, mens Enis Goliat-felt er under utbygging.

– Barentshavet er stort, og vi kan ikke med dette si at vi har knekket koden for hele området, men vi har fått bekreftet at letemodellen vår er riktig. Det er et gjennombrudd og det er et viktig steg for å forstå hvordan geologien, og dermed hydrokarbonsystemene i Barentshavet fungerer, sier Dodson.

– Dersom volumanslagene blir bekreftet, vil dette funnet kunne gi grunnlag for en selvstendig utbygging. Med tanke på at det tar mellom 5 og 10 år fra funn til produksjon, så er det nå vi planlegger for fremtiden. Vi har ambisjoner om å få satt dette i produksjon raskest mulig, sier han.

Statoil er operatør for lisens 532 med en andel på 50 prosent. Partnere er Eni (30 prosent) og Petoro (20 prosent).

Bilde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s