Bounty set on mårhund (raccoon dog) in Bardu, Nye Troms reports

Norwegian newspaper Nye Troms reports that the Game Board of Bardu has set common bounties or skuddpremier for the invading species raccoon dog, mårhund. The Game Board or Viltnemnda set bounties for six new wild species in the municipality of Bardu when last convened. Land owners in the municipality used to have different bounties for different species, but now the Board has set common guidelines for these bounties. The six species are:

Mårhund (raccoon dog) NOK 1 000

Rev (fox), mår (marten) and mink NOK 500

Ravn (raven) NOK 250

Kråke (crow) NOK 200

Nye skuddpremier i Bardu
Solveig B. Steinnes,  05.04.11 Original article here

BARDU: Viltnemnda i Bardu vedtok på siste møte å innføre skuddpremier på seks arter av vilt i kommunen.

TALLRIK: Det er for mye rev på innlandet. Derfor gis det 500 kroner i skuddpremie på rev i Bardu. (Foto: Terje Tverås)

Bakgrunnen for vedtaket var en henvendelse fra Samarbeidsutvalget for grunneier lagene om samordning av skuddpremiene i kommunen. Det har tidligere vært slik at de forskjellige grunneierlagene har hatt egne ordninger med skuddpremier, på litt forskjellige dyr, og med forskjellige premier.
– Det som har skjedd nå er at vi har vedtatt felles satser på seks jaktbare rovviltarter, slik at det nå betales samme premie uansett hvor i kommunen dyret er felt, sier skogmester i Bardu, Terje Størseth.
De seks artene som omfattes av ordningen, er rev, mår, mink, ravn, kråke og mårhund. Satsene varier fra 200 kroner for kråke, 250 for ravn, via 500 for rev, mår og mink, til 1000 kroner for mårhund.

Les mer i tirsdagens papirutgave

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s