Shaman with drum after Knud Leem (Wikipedia)

Ein samisk sjaman med runebomme (meavrresgárri). Illustrasjonane er stukne i koppar av O.H. von Lode i Firenze, etter eigenhendige «levende Tegninger» av Knud Leem sjølv, for hans Beskrivelse over Finnmarkens Lapper, deres Tungemaal, Levemaade og forrige Afgudsdyrkelse, (1767).
A Sami Shaman with a runebomme (frame drum). The illustrations are copper etchings by O. H. von Lode in Florence, from “live drawings” by Knud Leem himself, for his work The Lapplanders of Finnmark, their tongue, their way of life and their former false idol worship (1767).