100 reindeer taken by avalanche (Norwegian only)

100 rein tatt av snøskred NRK 28.03.2010

Et snøskred i Lom har tatt med seg 100 tamrein. Skredet gikk sist torsdag da en reinsflokk på over 2300 dyr gikk og beitet på Lomseggen. Reingjeter Jan Stokstad sier de har avlivet flere skadede dyr, og at det ligger mange døde dyr under snøen. Reingjetere fra Lom tamreinlag var søndag formiddag igjen på vei til området der reinsflokken ble tatt av skredet.

Stor rasfare

– Vi kan ikke si helt sikkert hvor mange dyr som er gått med, men regner med rundt 100, sier reingjeter Jan Stokstad som har vært på vakt i helga.

Søndag formiddag var han og overgjeter Asbjørn Hansen i tamreinlaget på vei inn i rasområdet for å se etter flere dyr.

Rasfaren i området er svært stor. Fjellsiden ned mot Lom der raset gikk, er bratt og terrenget ulendt.

Tatt av ørn og jerv

Det er ikke første gang i vinter reinsflokken har vært i hardt vær.

– Tidligere i vinter ble flokken jagd utfor et stup i Jotunheimen. Da mistet vi 17 dyr, sier formannen i Lom tamreinlag, Magnar Hansen.

Til sammen har laget mistet rundt 120 dyr, og Hansen sier tapet kan bli stort. Han regner med at svært mange av dyra de har mistet, var simler skal skulle ha kalvet om en måneds tid.

Magnar Hansen, sier flokken nå er samlet. Etter påske skal den føres fra vinter- til sommerbeite.

Siste telling av flokken viste at flokken er på 2347 reinsdyr.

Original article here