Bounty set on mårhund (raccoon dog) in Bardu, Nye Troms reports

Norwegian newspaper Nye Troms reports that the Game Board of Bardu has set common bounties or skuddpremier for the invading species raccoon dog, mårhund. The Game Board or Viltnemnda set bounties for six new wild species in the municipality of Bardu when last convened. Land owners in the municipality used to have different bounties for different species, but now the Board has set common guidelines for these bounties. The six species are:

Mårhund (raccoon dog) NOK 1 000

Rev (fox), mår (marten) and mink NOK 500

Ravn (raven) NOK 250

Kråke (crow) NOK 200

Nye skuddpremier i Bardu
Solveig B. Steinnes,  05.04.11 Original article here

BARDU: Viltnemnda i Bardu vedtok på siste møte å innføre skuddpremier på seks arter av vilt i kommunen.

TALLRIK: Det er for mye rev på innlandet. Derfor gis det 500 kroner i skuddpremie på rev i Bardu. (Foto: Terje Tverås)

Bakgrunnen for vedtaket var en henvendelse fra Samarbeidsutvalget for grunneier lagene om samordning av skuddpremiene i kommunen. Det har tidligere vært slik at de forskjellige grunneierlagene har hatt egne ordninger med skuddpremier, på litt forskjellige dyr, og med forskjellige premier.
– Det som har skjedd nå er at vi har vedtatt felles satser på seks jaktbare rovviltarter, slik at det nå betales samme premie uansett hvor i kommunen dyret er felt, sier skogmester i Bardu, Terje Størseth.
De seks artene som omfattes av ordningen, er rev, mår, mink, ravn, kråke og mårhund. Satsene varier fra 200 kroner for kråke, 250 for ravn, via 500 for rev, mår og mink, til 1000 kroner for mårhund.

Les mer i tirsdagens papirutgave

Mårhund shot in Kautokeino

NRK picture gallery here
Via NRK – original article (in sami) here
NRK finnmark has an article in norwegian now, here
March 8th 2011 – NRK Sami Radio reports that a Mårhund (Raccoon dog, Nyctereutes procyonoides) has been shot in Kautokeino last saturday. The raccoon dog was radiotagged and had come to Norway from Sweden. It is 3 years since the last time a raccoon dog has been reported shot in Finnmark.

The mårhund or raccoon dog is unwanted in Norway, since it carries pests and diseases and is omnivorous. Raccoon dogs would quickly decimate bird populations if allowed to live in Norway.
There is no hunting licence or law applying to raccoon dogs, and hunters are asked to shoot on site when they see a raccoon dog.

Jonas Qvale/Hornorkesteret

Mårhund fanget i Nord-Trøndelag

Ifølge Direktoratet for naturforvaltning (DN) er det første gang det er fanget en levende mårhund i Norge.

Fanget i burfelle

– Derfor er denne fangsten av stor interesse, sier rådgiver Erik Lund i DN til Trønder-Avisa.

Mårhunden ble fanget i en burfelle satt opp av Statens Naturoppsyn i Gutvik i Leka kommune.

– Vi har de siste årene fått inn mange meldinger om observasjoner av mårhund, men har ikke klart å få bekreftet noen av dem, sier Tore Solstad, regionansvarlig i Statens Naturoppsyn for rovvilt i Nord-Trøndelag.

Svartelistet i Norge

Mårhund, også kalt vaskebjørnhund, er et rovdyr i hundefamilien omtrent så stor som en rødrev. Den er uønsket i Norge fordi den ikke hører til i norsk fauna. Opprinnelig kommer den fra Øst-Asia, men har spredd seg til Russland og store deler av Europa.

Det er tillatt å jakte på mårhund året rundt ettersom den er en uønsket art.
Mårhunden som er fanget i Gutvik, vil imidlertid få leve videre.

– Den vil bli sterilisert, påsatt radiosender og sluppet fri. Mårhunder opptrer ofte parvis, og vi vil undersøke om det finnes flere i det samme området, sier Solstad.

Mårhund-fakta

  • Mårhund er et hundedyr på størrelse med en rev.
  • Den er et rovdyr og en alteter, og lever blant annet av egg, fugleunger, smågnagere, innsekter, frosk og padder.
  • I områder der arten etablerer seg, kan den gjøre store innhogg i bestandene av bakkehekkende fugler og amfibier. Dette kan bli en stor utfordring i mange våtmarksområder og sjøfuglkolonier.
  • Mårhund kan også spre sykdom, og er for eksempel en av hovedvektorene for rabies i Europa.
  • Mårhund kan også være bærer av en bendelmark (Echinococcus multilocularis) som er farlig for mennesker.
  • Mårhund er opprinnelig en asiatisk art som ble satt ut i naturen i det tidligere Sovjetunionen i perioden fra 1929 til 1955. I årene etter utsettingen har arten spredt seg til en rekke land i Europa.

Original article here