Bounty set on mårhund (raccoon dog) in Bardu, Nye Troms reports

Norwegian newspaper Nye Troms reports that the Game Board of Bardu has set common bounties or skuddpremier for the invading species raccoon dog, mårhund. The Game Board or Viltnemnda set bounties for six new wild species in the municipality of Bardu when last convened. Land owners in the municipality used to have different bounties for different species, but now the Board has set common guidelines for these bounties. The six species are:

Mårhund (raccoon dog) NOK 1 000

Rev (fox), mår (marten) and mink NOK 500

Ravn (raven) NOK 250

Kråke (crow) NOK 200

Nye skuddpremier i Bardu
Solveig B. Steinnes,  05.04.11 Original article here

BARDU: Viltnemnda i Bardu vedtok på siste møte å innføre skuddpremier på seks arter av vilt i kommunen.

TALLRIK: Det er for mye rev på innlandet. Derfor gis det 500 kroner i skuddpremie på rev i Bardu. (Foto: Terje Tverås)

Bakgrunnen for vedtaket var en henvendelse fra Samarbeidsutvalget for grunneier lagene om samordning av skuddpremiene i kommunen. Det har tidligere vært slik at de forskjellige grunneierlagene har hatt egne ordninger med skuddpremier, på litt forskjellige dyr, og med forskjellige premier.
– Det som har skjedd nå er at vi har vedtatt felles satser på seks jaktbare rovviltarter, slik at det nå betales samme premie uansett hvor i kommunen dyret er felt, sier skogmester i Bardu, Terje Størseth.
De seks artene som omfattes av ordningen, er rev, mår, mink, ravn, kråke og mårhund. Satsene varier fra 200 kroner for kråke, 250 for ravn, via 500 for rev, mår og mink, til 1000 kroner for mårhund.

Les mer i tirsdagens papirutgave

Mårhund shot in Kautokeino

NRK picture gallery here
Via NRK – original article (in sami) here
NRK finnmark has an article in norwegian now, here
March 8th 2011 – NRK Sami Radio reports that a Mårhund (Raccoon dog, Nyctereutes procyonoides) has been shot in Kautokeino last saturday. The raccoon dog was radiotagged and had come to Norway from Sweden. It is 3 years since the last time a raccoon dog has been reported shot in Finnmark.

The mårhund or raccoon dog is unwanted in Norway, since it carries pests and diseases and is omnivorous. Raccoon dogs would quickly decimate bird populations if allowed to live in Norway.
There is no hunting licence or law applying to raccoon dogs, and hunters are asked to shoot on site when they see a raccoon dog.

Jonas Qvale/Hornorkesteret